Vol 2


#event

03.11.2017

Повторно технички проблеми, ама склопивме целини некако 🙂

1. Js ⊂ Lisp - Боро Ситниковски

Видео:

🔗 YouTube

1.5. (surprise!) За програмерцките работи - Горан Пеоски

Видео:

🔗 YouTube

2. Introduction To JavaScript Unit Testing - Векослав Стефановски

Видео:

🔗 YouTube


hello@mail.beerjs.mk | | | | | Newsletter