Vol 4 - 8ми Ноември


#announcement

06.11.2018

Beer.js, vol 4, fancier topics + better location! На 8ми Ноември, во „Јавна Соба“, со почеток од 18 часот.

Распоред:

Голема благодарност до Melon за поддршката!


hello@mail.beerjs.mk | | | | | Newsletter