Најава - Vol 2


#announcement

11.06.2017

Второто издание на Beer.js е официјално закажано! На 21ви јуни, повторно во coffice и повторно во истиот формат - две презентации од по 30-40 минути и дружење со пиво.

Распоред:

Се гледаме на 21ви!


hello@mail.beerjs.mk | | | | | Newsletter