Vol 8 - 1ви декември

23.11.20221 Min Read — In announcements

Beer.js, vol 8! 1ви декември, во „Јавна Соба“. Собирање од 18:00. Почеток во 18:20.

Распоред:

Ова издание на BeerJS е спонзорирано од Loka. Огромна блaгодарност од целиот тим на BeerJS Скопје 🍻.