Vol 7 - 06ти Октомври

20.09.20221 Min Read — In announcements

Beer.js, vol 7! 6ти Октомври, во „Јавна Соба“. Собирање од 18:00. Почеток во 18:20.

Распоред:

  • 18:00-18:20 - собирање во „Јавна Соба“, таман за по едно пиво пред презeнтациите :)
  • 18:20 - Старт и вовед
  • 18:30 - "React Native - New Architecture"- Блаже Петров
  • 19:20 - "The favorite beers of the people at Beer.js" - Андреј Ацевски
  • 20:10 - "Don't reinvent the wheel - use semantic elements" - Kristian Djaković
  • 20:50 - Додека не не избркаат - дружење и пиво

Ова издание на BeerJS е спонзорирано од Melon. Огромна блaгодарност од целиот тим на BeerJS Скопје 🍻.