Најава - Vol 2

11.06.20171 Min Read — In announcements

Второто издание на Beer.js е официјално закажано! На 21ви јуни, повторно во coffice и повторно во истиот формат - две презентации од по 30-40 минути и дружење со пиво.

Распоред:

  • 19:00 - 19:30 - собирање во coffice, таман за по едно пиво пред презeнтациите :)
  • 19:30 - js ⊂ lisp - Боро Ситниковски
  • 20:20 - Introduction To JavaScript Unit Testing - Векослав Стефановски
  • 21:10 - Додека не не избркаат - Дружење и пиво

Се гледаме на 21ви!